Kontrole PIP i ZUS (część 2), 13.10.2021

Pomimo wciąż trwającej pandemii kontrole ZUS i PIP pozostają niezmiennie aktualnym tematem dla pracodawców. Niektóre z wyzwań, z którymi mierzą się pracodawcy pozostają zawsze aktualne, jak np. rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych czy wydatkowanie środków ZFŚS. Natomiast niektóre z nich zyskują szczególne znaczenie w związku z pandemią, np. rozliczanie czasu pracy przy pracy zdalnej czy też nowy obowiązek zgłaszania umów o dzieło, który pojawił się w związku z niedawnymi zmianami legislacyjnymi.
Celem drugiej części szkolenia było omówienie kluczowych zagadnień praktycznych związanych z kontrolami ZUS i PIP.

Related videos

Green Marketing Webinars - The Italian Insight

May 03, 2022

Green advertising is an umbrella term for advertising products or...

Sports Law Q&A: Lord Sebastian Coe & Jonathan Taylor QC

March 10, 2021

Adam Lewis QC (Blackstone Chambers) and Jonathan Taylor QC (Bird...

Gender Equality in the COVID-Impacted Workplace: A Global...

March 22, 2022

Bird Bird hosted a virtual event to discuss gender equality in the...