Kontrole PIP i ZUS (cz. 1), 15.09.2021

Pomimo wciąż trwającej pandemii kontrole ZUS i PIP pozostają niezmiennie aktualnym tematem dla pracodawców. Niektóre z wyzwań, z którymi mierzą się pracodawcy pozostają zawsze aktualne, jak np. rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych czy wydatkowanie środków ZFŚS. Natomiast niektóre z nich zyskują szczególne znaczenie w związku z pandemią, np. rozliczanie czasu pracy przy pracy zdalnej czy też nowy obowiązek zgłaszania umów o dzieło, który pojawił się w związku z niedawnymi zmianami legislacyjnymi.

Celem szkolenia było omówienie kluczowych zagadnień i praktycznych aspektów związanych z kontrolami ZUS i PIP.

Related videos

Green Marketing Webinars - The Italian Insight

May 03, 2022

Green advertising is an umbrella term for advertising products or...

Sports Law Q&A: Lord Sebastian Coe & Jonathan Taylor QC

March 10, 2021

Adam Lewis QC (Blackstone Chambers) and Jonathan Taylor QC (Bird...

Horizon Scanning Summer 2022

June 23, 2022

The pandemic has turbo charged digitalisation, fostered innovation...