Kontrole PIP i ZUS (cz. 1), 15.09.2021

Pomimo wciąż trwającej pandemii kontrole ZUS i PIP pozostają niezmiennie aktualnym tematem dla pracodawców. Niektóre z wyzwań, z którymi mierzą się pracodawcy pozostają zawsze aktualne, jak np. rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych czy wydatkowanie środków ZFŚS. Natomiast niektóre z nich zyskują szczególne znaczenie w związku z pandemią, np. rozliczanie czasu pracy przy pracy zdalnej czy też nowy obowiązek zgłaszania umów o dzieło, który pojawił się w związku z niedawnymi zmianami legislacyjnymi.

Celem szkolenia było omówienie kluczowych zagadnień i praktycznych aspektów związanych z kontrolami ZUS i PIP.

Related videos

Sports Law Q&A: Lord Sebastian Coe & Jonathan Taylor QC

March 10, 2021

Adam Lewis QC (Blackstone Chambers) and Jonathan Taylor QC (Bird...

The war for talent: Legal tools to help you win

December 15, 2021

In the wake of the COVID-19 pandemic, businesses in many industries...

Bird & Bird & Workforce of the Future: Working from...

October 21, 2021

COVID-19 has forced business mobility to come to an abrupt halt. At...