Kontrole PIP i ZUS (cz. 1), 15.09.2021

Pomimo wciąż trwającej pandemii kontrole ZUS i PIP pozostają niezmiennie aktualnym tematem dla pracodawców. Niektóre z wyzwań, z którymi mierzą się pracodawcy pozostają zawsze aktualne, jak np. rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych czy wydatkowanie środków ZFŚS. Natomiast niektóre z nich zyskują szczególne znaczenie w związku z pandemią, np. rozliczanie czasu pracy przy pracy zdalnej czy też nowy obowiązek zgłaszania umów o dzieło, który pojawił się w związku z niedawnymi zmianami legislacyjnymi.

Celem szkolenia było omówienie kluczowych zagadnień i praktycznych aspektów związanych z kontrolami ZUS i PIP.

Related videos

Sports Law Q&A: Lord Sebastian Coe & Jonathan Taylor QC

March 10, 2021

Adam Lewis QC (Blackstone Chambers) and Jonathan Taylor QC (Bird...

Hotels post-COVID: Does Britain have the talent?

July 21, 2021

Our webinar focused on whether the UK and European hotel sector has...

Check list

July 07, 2021

Feeling confused about background checks in relation to GDPR?...